Energie
Nieuws

Hydrogen Valley-status voor Noord-Holland

Met de toekenning van de Hydrogen Valley-status maakt de regio officieel deel uit van het Europese verduurzamingsprogramma. Dit heeft als voordeel dat de regio nu betere toegang tot kennis en financiering vanuit Europa heeft, wat voor een versnelling kan zorgen om de energievoorziening te verduurzamen.

Verduurzaming versnellen

De Hydrogen Valley-status is een Europese toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. Op de aspecten ‘publiek-private samenwerking’ en ‘financiering’ wordt de regio zelfs als een ‘best-practice’ genoemd. De speciale status betreft de samenwerking van de clusters in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en Noord-Holland-Noord.

Edward Stigter, gedeputeerde van provincie Noord-Holland en voorzitter van het Platform Energietransitie Noorzeekanaalgebied: “Het toekennen van de status van Hydrogen Valley is een geweldige stap, hiermee kunnen we de verduurzaming van de regio meer in versnelling brengen. Het is mooi om onze plannen voor de provincie te kunnen opschalen door de hulp van Europa. Waterstof draagt niet alleen bij aan het halen van de klimaatdoelen, maar zorgt in vergelijking met fossiele brandstoffen ook voor een schonere lucht voor onze inwoners.”

Noord-Holland versnellingsregio

Noord-Holland is ideaal gepositioneerd voor een versnellingsregio in de Europese transitie naar waterstof. Met IJmuiden, Amsterdam en Den Helder beschikt de regio over maar liefst drie zeehavens die van belang zijn voor de aanlanding, import, transport en opslag van duurzame energie.

De zeehavens functioneren in combinatie met luchthaven Schiphol, de waterwegen, en spoor- en pijpverbindingen en aansluiting op het nationale waterstofnetwerk uitstekend voor het verbruik in de regio en de doorvoer van duurzame energie naar aangrenzende regio’s en landen.

Waterstof gebaseerde waardeketens

Binnen de regio zijn verschillende initiatieven voor de productie van waterstof. Noord-Holland is uniek in de ambitie voor het gebruik van waterstof in groot- en kleinschalige toepassingen. Van lokale projecten en op groene waterstof gebaseerde waardeketens (import, productie, opslag, distributie, gebruik, export) in de staalproductie, maakindustrie, synthetische brandstoffen, mobiliteit en de agricultuur.

De regio huisvest met het Faraday Lab van TNO in PettenEuropa’s grootste waterstof onderzoeksfaciliteit en beschikt met Techport in de IJmond, Investa in Alkmaar, het Science Park in Amsterdam en de Energy Transition Campus Amsterdam over een sterk innovatie- en kenniscluster op energietransitie.

Hydrogen Hub Noord-Holland

Wereldwijd hebben 81 regio’s in 31 landen de status van Hydrogen Valley. In Nederland gaat het om Noord-Nederland (HEAVENN) en de Rotterdamse haven en nu dus ook Noord-Holland. Voor de Europese Commissie zijn de Hydrogen Valleys een belangrijk instrument om de energievoorziening te verduurzamen en minder afhankelijk te worden van energie buiten Europa. Uitgebreide informatie en een interactieve kaart met alle H2 Valleys via de knop hieronder.

Gerelateerd