Energie
Podcast

Maritieme Innovaties in de Kop van Noord-Holland dankzij de Regiodeal

In deze podcast spreken we Jim van der Mee, Partner bij DroneQ Aerial Services en Robin Zeinstra, Bestuurslid Strandzaken, Reddingsbrigade over de samenwerking en ontwikkelingen in het Maritime Drone Initiative in de Kop van Noord-Holland.

De gemeente Den Helder, de regio Kop van Noord-Holland, de provincie en het Rijk hebben een Regio Deal afgesloten. Een Regio Deal is een samenwerking om een brede welvaart te stimuleren in een regio; in dit geval de Kop van Noord-Holland met de vier gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Het is belangrijk om te investeren in de regio om de leefbaarheid te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners en bedrijven te verbeteren.

De gesloten Regio Deal kent drie programmalijnen: Human Capital, Stimulering Waterstofeconomie en METIP: het Maritime Emerging Technologies Innovation Programma . Het gaat om kennis, opleidingen, werkgelegenheid, aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, energietransitie en de ontwikkeling naar een waterstofeconomie en maritieme innovatie en technologie. METIP richt zich toepassing van zogeheten emerging technologies in de maritieme en offshore industrie. Emerging technologies zijn technische innovaties die progressieve ontwikkelingen voorstellen binnen een bepaald veld. Voorbeelden zijn: drones, virtual & augmented reality, robotica, 3D printing (additive manufacturing), sensortechnologie, slimme materialen, digitalisering en 5G connectiviteit. 

Onder METIP is het project Veilig Strand-, Branding- en Kusttoerisme opgezet. Met dit project wordt onderzocht op welke wijze emerging technologies – in dit geval drones, sensortechnologie en ai ofwel kunstmatige intelligentie – op de beste wijze ingezet kunnen worden bij de inzet van hulpverleners op het stand – en in dit geval de Reddingbrigade. Het project onderzoekt ook hoe ‘muien’ vroegtijdig herkend en opgespoord kunnen worden, opdat de Reddingbrigade daarnaar kan handelen. De voorbereiding van het Strand Veilig project werd mede gesubsidieerd vanuit De Kop Werkt. Het economisch stimuleringsprogramma van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de province.

Podcast Luisteren

Gerelateerd