15-03-2024

Data Science Alkmaar


Data Science Alkmaar is een platform voor innovatie waar bedrijfsleven, overheden en onderwijs uit NHN goed zicht krijgen op de kansen die big data en kunstmatige intelligentie bieden.

Pagina titel
Data Science Alkmaar voor kennis en inzicht​
Belang voor de regio
Partners Data Science Alkmaar

Data Science Alkmaar voor kennis en inzicht

Opgericht in 2014 biedt DSA een podium voor innovatie waarbij bedrijfsleven, overheden en onderwijs samenkomen. Door middel van gratis colleges en workshops worden deelnemers geïnspireerd en gemotiveerd om de digitale innovatie binnen hun organisaties te omarmen

Ontmoetingsplaats

DSA is dé ontmoetingsplaats voor ondernemers, overheden, onderwijs en wetenschap waar de cross-sectorale samenwerking van de grond komt door:

  • Het bieden van een inspiratieplatform voor ontmoeting en kennisdeling
  • Het bieden van kennis en aantrekken en behouden van talent voor de regio
  • Het daadwerkelijk toepassen van deze kennis

Sinds 2018 worden colleges gegeven over verschillende onderwerpen zoals privacy wetgeving, open data, machine learning, ChatGPT en meer.

Businesspartners dragen DSA

De Business Partners van Data Science Alkmaar zijn regionale, innovatieve partijen die onze organisatie mogelijk maken. Als Business Partner sla je een brug naar de wetenschappelijke wereld met de Vrije Universiteit Amsterdam en sta je vooraan als het gaat om samenwerking met andere partners en het Data Science netwerk in Co-Creatie sessie. 

Als partner werk je aan je innovatieve reputatie en ben je aantrekkelijk voor jong talent, dat op zoek is naar een uitdagende werkomgeving en een prettige leefomgeving. En dit past weer uitstekend bij een belangrijke doelstelling van DSA: regionale groei en ontwikkeling van Noord-Holland Noord.

Data Science Alkmaar belangrijk voor regio

In een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar in razend tempo opvolgen, is het van cruciaal belang dat ondernemers in de regio Noord-Holland Noord up tot date zijn over de ontwikkelingen en hierdoor in staat zijn hun concurrentiepositie te behouden en verstevigen. DSA speelt hierin een sleutelrol door niet alleen individuele organisaties te ondersteunen in hun high-tech ambities, maar ook door de regio als geheel aantrekkelijker te maken voor jong talent en innovatieve bedrijven. Dit draagt bij aan economische groei, een sterke arbeidsmarkt en een levendige woonomgeving.

Rol ONHN in dit project

Als een van de initiatiefnemers van Data Science Alkmaar, speelt Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) een rol in het verbinden van de verschillende partijen binnen het platform. ONHN zet zich in voor de economische ontwikkeling van de regio en ziet DSA als een essentiële schakel in het stimuleren van innovatie en het ondersteunen van ondernemers bij digitaliseringsvraagstukken.  

Partners DSA

Contactpersoon

Marc Lammens

projectleider mkb strategie, acquisitie en digitalisering

Vragen over Data Science?

Heb je interesse in deelname aan Data Science als partner of wil je meer weten over digitalisering oplossingen in het algemeen? Neem dan contact met mij op!