Energy & Health Campus

In Petten liggen grote kansen voor omvorming van de Ontwikkelingslocatie Petten naar een echte Campus. Stichting ECN, gemeente Schagen, provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN hebben de handen ineengeslagen en zijn in 2016 gestart met een ontwikkelplan voor de locatie. Dit in nauwe samenwerking met de betrokken stakeholders.

De droom: energy en health

Er is gewerkt vanuit de ‘droom’. Die is getoetst tijdens een expertmeeting met partijen op het gebied van campussen, gebiedsontwikkeling, energy en health. Met sterke pitches hebben de experts richting gegeven aan het ontwikkelplan. Met campusspecialist Buck Consultants International wordt er gewerkt aan een stevige propositie voor het gebied.

De succesfactoren

Het ontwikkelplan zet in op de vier succesfactoren voor een campus, namelijk
a) een heldere focus op enkele kernthema’s,
b) beschikbaarheid van topfaciliteiten om toonaangevende onderzoekers te binden,
c) incubatorgebouwen voor huisvesting van spin-offs,
d) en een logische en toekomstvaste ruimtelijke inrichting.

Er wordt onder andere ingezet op het aantrekken van hét nieuwe nationale Duurzaamheidsinstituut Nederland, het behouden en versterken van de werkgelegenheid in de regio, het bieden van ruimte voor open innovatie en dit allemaal binnen een uniek verblijfsklimaat in de Pettense Duinvallei.