InVesta

Er zijn veel bedrijven in Nederland met ambities op het gebied van biomassavergassing en groen gas, maar het is voor hen moeilijk om nieuwe ideeën of prototypen door te ontwikkelen en te testen. Veel interessante innovaties worden niet tot eindproduct ontwikkeld, doordat ondernemers struikelen over de randvoorwaarden voor een succesvolle introductie.

Onze ondernemers

Het is moeilijk om een geschikte, betaalbare, vergunde en goed ingerichte omgeving te vinden om te demonstreren en te testen. Ook hebben ondernemers veelal moeite aansluiting te vinden met kennispartijen en onderwijs. Ook kan financiering een probleem zijn, omdat financiers pas instappen als pilots en demo’s een succes blijken te zijn. Dankzij een integrale aanpak (kennis, coaching, contacten, toegang tot kapitaal, services en werkruimte) helpt InVesta ondernemers om deze barrières te slechten, zodat ideeën snel tot ontwikkeling komen.

Ontwikkelen met Investa

InVesta stimuleert, faciliteert en verbindt partijen om innovaties in de keten van biomassavergassing te ontwikkelen en vermarkten. Ze richt zich op de gehele keten van biomassa tot eindproduct. InVesta is interessant voor partijen die in de keten technieken willen testen. Hiertoe stelt zij faciliteiten beschikbaar waar pilots en demo’s kunnen worden getest en gepresenteerd.

Robin van Beijnum

Projectleider