09-02-2024

LEADER Noord-Holland

LEADER is een Europees subsidieprogramma gericht op de ontwikkeling van het platteland. Dit programma, dat al jaren bijdraagt aan de lokale ontwikkeling in de Kop van Noord-Holland, heeft in de vorige periode van 2017 tot en met 2023 zo’n 30 projecten in de Kop succesvol ondersteund.

Logo EU en LEADER

Vanaf 2024: Kop van Noord-Holland en Westfriesland zijn LEADER-gebied

Voor de periode 2023-2027 is naast de Kop van Noord-Holland ook Westfriesland aangewezen als LEADER-gebied. Elke regio heeft een unieke Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) ontwikkeld. Beide gebieden werken met een gezamenlijke visie. In april 2024 wordt een gezamenlijke website gelanceerd, een platform dat de synergie tussen de regio’s benadrukt.

Centraal in de LEADER-aanpak staan de Lokale ActieGroepen (LAG’s), zelfstandige en onafhankelijke organen die vanuit een bottom-up benadering het gebied activeren en projecten selecteren voor subsidie.

LEADER staat bekend om zijn bottom-up aanpak, gericht op innovatie, samenwerking en duurzaamheid en is gefinancierd met Europese, provinciale en gemeentelijke middelen.

Belang voor de regio

De toekenning van bijna €4 miljoen per regio door de Provincie Noord-Holland is van groot belang voor de plattelandsontwikkeling. Dit budget maakt het mogelijk voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de regio’s om innovatieve projecten te starten die het platteland levendig en welvarend maken, waarbij wonen, werken en recreëren centraal staan.

Rol ONHN in dit project

Sinds 2007 heeft Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) een leidende rol gespeeld in de coördinatie van het LEADER-programma in de Kop van Noord-Holland. Met de uitbreiding naar Westfriesland in 2024, blijft ONHN deze rol vervullen door de financiën van beide programma’s te beheren, communicatie uit te voeren en externe coördinatoren aan te sturen. Deze coördinatoren werken samen met lokale actiegroepen om projecten te initiëren, stimuleren en begeleiden, waardoor de impact van LEADER in de regio verder wordt vergroot.

Partners

De kracht van LEADER ligt in de samenwerking. In beide gebieden zijn diverse maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijven actief betrokken. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de Lokale ActieGroepen (LAG), die onafhankelijk en zelfstandig werken aan de activering van het gebied en de selectie van projecten. Door ook samen te werken met RVO en de Landelijke netwerkorganisatie van LEADER leggen we een stevige basis voor succesvolle plattelandsontwikkeling.

Video Kop van Noord-Holland, resultaat programma 2017-2023

Contactpersoon
Persoon op de foto - Ilia

Ilia Neudecker

LEADER-coördinator Kop van NH

Neem contact op met Ilia voor al je vragen over het LEADER-programma in de Kop van Noord-Holland en het indienen van projecten in die regio.

Contactpersoon
Afbeelding - profielfoto

Anke de Vries

LEADER-coördinator Westfriesland

Neem contact op met Anke voor al je vragen over het LEADER-programma in de Kop van Noord-Holland en het indienen van projecten in die regio.

Contactpersoon
Petra de Boer

Petra de Boer

LEADER-coördinator Westfriesland

Neem contact op met Petra voor al je vragen over het LEADER-programma in de Kop van Noord-Holland en het indienen van projecten in die regio.