Valorisatie Hightech Sector Composieten NH

Twaalf hightech composietbedrijven uit Noord-Holland en zes kennisinstellingen werken samen in het project ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten NH’.

Hiervoor hebben zij een bijdrage van 2,25 miljoen euro ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) binnen het programma ‘Kansen voor West II’. De provincie Noord-Holland co-financiert het project met een bijdrage van €750.000.

Het cluster werkt samen om onderzoek en innovatie in de composietsector te bevorderen. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is penvoerder van dit project. De composietbedrijven in Noord-Holland hebben veel potentie. Alleen wordt dit nog onvoldoende benut, omdat kennis over materialen en technieken nog te weinig wordt gedeeld. De subsidie wordt ingezet voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen mkb en onderwijs- en kennisinstellingen en het versnellen van innovaties en marktintroducties.

Succesverhalen Composietbedrijven