Engie

Met de ondertekening van het klimaatverdrag in Parijs werd tevens de innovatieve toekomst van de technisch dienstverlener en energieleverancier ENGIE bepaald. Dit wereldwijd opererende bedrijf laat ook in Noord- Holland Noord zien dat de wind sinds die dag vanuit een heel andere hoek waait.

Geen woorden maar daden: ENGIE heeft onder meer afscheid genomen van de gaswinning op de Noordzee: de focus ligt op investeren in duurzame, schone energie waarbij innovatie voorop staat. Voor Bart-Jan Freriks (directeur ENGIE Services West) is deze kentering onlosmakelijk verbonden met informeren en samenwerken en het zoeken naar kruisbestuivingen. “In Noord-Holland Noord hebben wij de samenwerking gezocht met ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. Met een platform als Terra- Technica en IDEA verbinden wij deze partners om zo de innovatie een impuls te geven en technische studenten te behouden voor het bedrijfsleven. We moeten het samen doen!”

Het mes snijdt aan twee kanten

Bart-Jan legt uit dat energievraagstukken uit het bedrijfsleven worden neergelegd bij studenten van onderwijsinstellingen als Hogeschool Inholland. Zo kunnen zij praktisch aan de slag met onderzoeken naar duurzame energie-oplossingen die echt het verschil maken. “Het mes snijdt aan twee kanten, want de bedrijven kunnen onderzoeksresultaten toepassen bij de ontwikkeling van duurzame energie én de studenten hebben een direct lijntje met de arbeidsmarkt”, aldus de directeur die uitlegt dat ENGIE met ruim zesduizend werknemers in Nederland een van de grootste technische dienstverleners is en uiteraard een direct belang heeft bij goed opgeleide mensen.

Foto van twee personen
Foto

"Energietransitie gaat vooral over samenwerken"

Bart-Jan Freriks, directeur ENGIE Services West

Techniek Campus

“De hele wereld trekt aan jonge technici en het is een uitdaging om deze mensen te behouden voor de regio en te laten doorstromen naar bedrijven in de kop van Noord Holland. Wij werken ook samen met ROC’s zoals bijvoorbeeld de TechniekCampus van Tetrix in Den Helder. Dat is eveneens een mooi voorbeeld van de bundeling van krachten tussen onderwijs en het bedrijfsleven. We willen die samenwerking graag kopiëren naar andere onderwijsinstituten in de regio en voeren met diverse scholen gesprekken. De belangen van de arbeidsmarkt en het onderwijs worden op deze wijze steeds beter op elkaar afgestemd.”

Foto van een lachende man

Incubator IDEA

Een ander initiatief waarin diverse partners samen optrekken is IDEA. “Een soort ‘incubator’ waarbij ondernemers nadrukkelijk worden uitgenodigd om hun innovatieve ideeën te delen’’, aldus Bart-Jan die voorzitter is van dit platform. “Ondernemers profiteren van het enorme netwerk en de  professionele coaches van de diverse bedrijven en overheidsinstanties. Zo kunnen wij ze helpen hun ideeën uit te werken, succesvol te maken en in de markt te zetten. Via IDEA kunnen ook technische leerlingen tijdens hun studie werken aan innovatieve oplossingen, vaak met de nieuwste technologieën. 

Innovatieafdeling helpt versnellen

Met een achtergrond in de vliegtuigbouw bij zowel defensie als in de particuliere branche is innovatie Bart-Jan met de paplepel ingegoten. De overstap naar een heel nieuwe tak van sport, als directeur bij ENGIE, werd met beide handen aangegrepen júist omdat hij werd gevraagd om vooral buiten de lijntjes te kleuren. Vier jaar werkt hij inmiddels voor het technologie & energiebedrijf en hij verbaast zich dagelijks over de snelheid waarmee de ontwikkelingen gaan op het gebied van duurzaamheid. “ENGIE heeft met de oprichting van Evis (ENGIE Ventures and Integrated Solutions) een complete innovatieafdeling opgericht. Het is mede daarom dat we van die grote stappen kunnen maken in de transitie van fossiele brandstof naar uiteindelijk een honderd procent duurzame huishouding of bedrijfsvoering.”

Foto van een man in pak op de schaatsbaan - header Engie
Foto van twee jongens die aan het schaatsen zijn

BIM en gamen

Als voorbeeld van de grote stappen die worden gemaakt, noemt hij BIM (Building Information Model). Met dit digitale model worden constructies virtueel gebouwd en gekoppeld aan informatie over materiaal, kosten, fasering, functies, maar ook aan bijvoorbeeld beheer en onderhoud. Gold drie jaar geleden ontwerpen via BIM bij ENGIE nog als innovatief, nu is het standaard. “Het gaat zo snel met die ontwikkeling. En dan kom je weer terug bij die studenten: de juiste mensen en het juiste onderwijs is nodig om met dit soort programma’s te werken. Als je de link legt naar bijvoorbeeld de gamewereld, kun je hier veel jonge mensen enthousiast voor maken.”

Wapenfeiten

Een aantal wapenfeiten noemt hij met gepaste trots: “In Alkmaar hebben wij samen met diverse partners een oud bankgebouw uit 1965 van de ABN AMRO omgebouwd tot een energieopwekkend en CO2 neutraal kantoor. Het is als blauwdruk gebruikt voor de verduurzaming van meerdere ABN AMRO kantoren. En wat zo mooi is, alle bevindingen zijn vrijgegeven en mogen worden gekopieerd.” Ook initiatieven in de Agri- en Foodindustrie worden door ENGIE ondersteund. “Door bijvoorbeeld de automatisering van de grondstoffen te regelen voor een veevoerfabrikant, hebben we routing versneld waardoor een enorme besparing wordt geleverd op transport en dat vertaalt zich direct in een verminderde uitstoot van CO2.”

Foto van gebouw schaatsbaan

Ambigo

Het onderzoeksproject Ambigo is nog zo’n voorbeeld van samenwerking met diverse partijen waaronder ENGIE. Bart-Jan: “ECN en Dahlman werken aan de realisatie van een innovatieve installatie die biomassa (zoals afvalhout) en andere reststromen omzetten in duurzaam gas. Dit gas, ook wel groen gas genoemd, kan worden gebruikt in huishoudens en bedrijven, in de industrie of voor personenvervoer. Het groene gas wordt via het bestaande netwerk getransporteerd. Daarmee is dit gas een duurzaam alternatief voor aardgas.”

Foto van een man

De toekomststoel

In het kantoor van Bart-Jan staat de toekomststoel. Een initiatief van oud-politicus Jan Terlouw die stelt dat in iedere vergadering deze stoel moet worden aangeschoven, zodat keuzes die vandaag worden gemaakt ook gericht zijn op de toekomst. “Het zaadje van duurzaamheid moet al worden gepland op de basisschool. Jonge mensen informeren, bewust maken, boeien, binden en op de juiste wijze opleiden, is een niet te onderschatten verantwoordelijkheid bij de transitie naar duurzame energie.” 

Ontwikkelingsbedrijf NHN is er voor ondernemers die vooruit willen en willen groeien

Niet alleen in omvang, maar juist ook op het vlak van maatschappelijke impact. Of het nu gaat om financiering, huisvesting of gewoon een klankbord om je ideeën aan te spiegelen.

Meer succesverhalen

Innoveren
Succesverhaal

Revolutie in Recycling: van afval naar waardevolle grondstoffen

In een wereld waar afval een steeds groter probleem vormt, staat DOPS Recycling Technologies in de startblokken een revolutie te ontketenen. Met hun lab gevestigd in het hart van InVesta in Alkmaar, laat deze startup zien dat afval dat nu nog op de stort of in verbrandingsovens belandt een bron van waardevolle grondstoffen is. Roeland Jan Dijkhuis, een van de oprichters van DOPS Recycling Technologies vertelt over hun technologie, hun reis, en hun visie op de toekomst van afvalverwerking.
Innoveren
Succesverhaal

Fundamenteel anders kijken naar water als voeding voor planten

Mario van den Bree van Fundamental Systems uit Alkmaar heeft een manier gevonden om gereguleerde watersystemen terug in balans te brengen en daarmee een positieve boost te geven aan het energiesysteem van mensen, dieren en planten.
Innoveren
Succesverhaal

Noord-Hollandse cryogeniën

Vloeibare waterstof staat volop in de belangstelling als een veelzijdige en schone brandstof, die een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie. Voor het veilig gebruiken en vervoeren van vloeibare waterstof zijn geavanceerde cryogene opslagtanks en leidingnetwerken nodig. Bij de engineering, productie en installatie hiervan, loopt Demaco wereldwijd voorop.
Waterstof
Innoveren
Succesverhaal

Sjors Wagenaar: Zonder gas een beter klimaat in de kas

Sjors Wagenaar van Wagenaar Refrigeration B.V. uit Zwaagdijk heeft een revolutionaire warmtepomp ontwikkeld die het klimaat in een kas elektrisch kan regelen, koelen, verwarmen én ontvochtigen.