26-06-2024

Van biogas naar superfood: De circulaire doorbraak van Sustenso

Sustenso zet groene reststromen om in biogas. Maar wat dit innovatieve bedrijf echt bijzonder maakt, is hun unieke oplossing voor de CO2 die vrijkomt bij de productie van biogas: het dient als voeding voor micro-algen. Wat weer de basis vormt voor een veelheid aan toepassingen in de voedingsindustrie.

Groene plannen

Met de verkoop van biovergister Sustenso dit voorjaar aan energiereus Engie werd een uitroepteken geplaatst achter de succesvolle start van deze circulaire koploper. Maar de verkoop betekent zeker niet dat de oprichters nu op hun lauweren gaan rusten. In een korte videodocu laten ze zien waaraan ze werken en vertellen ze over hun groene plannen.

Van visie naar werkelijkheid

Acht jaar geleden had Hans van der Weide, de grondlegger van Sustenso, een visie om biogas te produceren uit groene reststromen. In samenwerking met Prof. Dr. Joost Teixeira de Mattos en Willem Bas, ontwikkelden ze een systeem waarin overtollige CO2 wordt ingezet voor de kweek van algen. Deze doorbraak verbindt de energietransitie direct met een baanbrekende verandering in ons voedselproductiesysteem.

Algen, de superfood van de toekomst

Het begon allemaal met een ontmoeting tussen Hans en Prof. Dr. Joost Teixeira de Mattos. Samen brachten ze het idee tot leven om de overtollige CO2 van biogasproductie te gebruiken voor algenkweek. Willem Bas sloot zich aan bij het team en samen werkten ze hard aan de realisatie van een goed functionerende biogasfabriek. Vandaag de dag wordt het geproduceerde biogas direct in het gasnet gepompt, genoeg om een flinke woonwijk van gas te voorzien.

De algenkweek is niet zomaar een bijzaak voor Sustenso. Met een unieke demonstratie-installatie bij Investa hebben ze inmiddels bewezen dat een directe koppeling tussen CO2-afvang en algenkweek niet slechts mogelijk is, maar ook zeer effectief. De volgende stap? Een grootschalige fabriek die optimaal gebruik maakt van zonlicht in een speciaal ontworpen broeikas. Deze vooruitstrevende aanpak belooft een aanzienlijke impact op de duurzame voedselproductie.

Algen zijn rijk aan essentiële voedingsstoffen zoals eiwitten, vetzuren, antioxidanten en vitamines, en zullen uiteindelijk verwerkt worden in voedingssupplementen. Sustenso heeft zelfs een oplossing voor eventuele overtollige CO2: deze wordt vloeibaar gemaakt en kan als meststof in de akkerbouw worden gebruikt, waardoor een volledig circulair systeem ontstaat.

Met grote stappen vooruit

De grondleggers van Sustenso blijven zich onvermoeibaar inzetten voor duurzame innovaties. Hun eerste project, de biogasfabriek, is inmiddels verkocht aan Engie, een toonaangevend energiebedrijf. Dit succesverhaal markeert slechts het begin van Sustenso’s impactvolle reis naar een duurzame toekomst. Met hun pionierswerk laat Sustenso zien hoe creatieve oplossingen en samenwerking leiden tot grote stappen vooruit in zowel de energietransitie als de voedselproductie. 

Contactpersoon

Chris Wever

Projectleider IDEA, Metip en Circulaire Economie

Meer weten?

Ik help je graag bij het onderzoeken van jouw mogelijkheden om te verduurzamen. Individueel of collectief.

Bel, mail of plan gelijk een afspraak: 

Succesverhalen

In Noord-Holland Noord werken ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen samen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Innovatief en volhardend.

Voeg je koptekst hier toe