Vestigingsklimaat voor aantrekkelijk ondernemen

Een goed vestigingsklimaat is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. Wij geven ondernemers, de motor van onze (regionale) economie, vrij baan zich te ontwikkelen in Noord-Holland Noord.

Het beste van NHN op één plek

Noord-Holland Noord beschikt over enorm veel waardevolle kennis – op talloze gebieden. Door het stimuleren van de vorming van clusters op terreinen waar wij, als regio, ons in kunnen onderscheiden maken we kennisdeling en innovatie makkelijker én beter uitvoerbaar. Agri & Food, Energie, Toerisme & Recreatie en de offshore- maritieme sector zijn speerpunten binnen de activiteiten van NHN. 

Kennisinstituten als ECN, NIOZ en Hogeschool Inholland geven de regionale innovatiekracht een sterke impuls en werken op grote schaal samen binnen innovatieclusters en regionale ecosystemen. Een goed voorbeeld van een succesvol bedrijvencluster is Seed Valley. Na de oprichting in 2008 door NHN is het ‘Silicon Valley’ voor de ontwikkeling van planten en zaadtechnologie inmiddels een zelfstandig functionerende organisatie, die de belangen behartigt van de deelnemende zaadbedrijven.

Foto van machine - bedrijf Jasa packaging systems

Lokaal wordt regionaal denken en doen

Noord-Holland Noord heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de regionale samenwerking rond bedrijventerreinen. Niet het gemeentelijk belang, maar het belang van de regio en de ondernemer staat voorop en vraag en aanbod wordt centraal gecoördineerd. Dit biedt ondernemers veel voordelen. Zo is er één loket waar je als ondernemer aanklopt en wordt niet lokaal, maar op regionaal niveau met jou gekeken wat de beste locatie is voor jouw bedrijf is. 

Ontwikkelingsbedrijf NHN ondersteunt de drie subregio’s Westfriesland, Kop van Noord-Holland en Regio Alkmaar bij de planning en kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen. En daarbij kijken we verder dan alleen het verbeteren van het vestigingsklimaat; we vinden het net zo belangrijk dat jij als ondernemer jouw weg weet te vinden in Noord-Holland Noord. In opdracht van de deelregio’s hebben we een overzicht van de vestigingslocaties en bedrijventerreinen gerealiseerd. Daarnaast werken we aan het versterken en uitbreiden van de vestigingslocaties voor de sectoren Agri & Food en Toerisme & Recreatie. 

Foto van werkruimte van HGG

Talent en arbeidsmarkt: zaaien én oogsten

Voor een gunstig en kansrijk vestigingsklimaat is een brede arbeidsmarkt een bepalende factor. De strijd om goed opgeleid personeel en nieuw talent tussen verschillende regio’s wordt steeds heviger. Noord-Holland Noord biedt een breed scala aan hoogwaardige opleidingen, maar heeft ook te maken met de aantrekkingskracht van Amsterdam en de rest van de Randstad. Ontwikkelingsbedrijf NHN zet in op het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent en expertise binnen de regio. Rond dit thema werkt NHN intensief samen met het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA-NHN).

Projecten Ontwikkelingsbedrijf NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN is betrokken bij regionale projecten die bijdragen aan het verbeteren en versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Van herstructurering tot innovatieprojecten en van onderzoek tot uitvoering. Uiteraard doen we dit niet alleen, maar met partners in de regio.

Gerelateerd