04-04-2024

LEADER per 2 april open voor aanvragen

Vanaf dinsdag 2 april 2024 is het LEADER-programma in Noord-Holland open voor het indienen van aanvragen. Dit subsidieprogramma richt zich op initiatieven die bijdragen aan een betere leefbaarheid op het platteland. In Noord-Holland gaat het om de Kop van Noord-Holland en de regio Westfriesland. Geïnteresseerden kunnen tot en met 17 december 2027 hun aanvragen indienen.

Beide LEADER-gebieden hebben hun eigen lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Deze zijn in 2023 samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden uit de gebieden opgesteld. Projecten die aansluiten bij deze strategieën maken kans op subsidie.


De subsidies voor projecten variëren van €25.000 tot €250.000. In Westfriesland is er ook zaaigeld beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, variërend van €15.000 tot €25.000 per studie. Een LEADER-subsidie dekt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Voor beide regio’s is tot eind 2027 meer dan zes miljoen euro beschikbaar.


Aanvragen kunnen ingediend worden door individuen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden. De beoordeling van aanvragen vindt drie tot vier keer per jaar plaats.

Europese unie