HVC

Hoe verduurzamen we met draagvlak de samenleving? Hoe kan duurzaam afvalbeheer gekoppeld worden aan duurzame energie, die dan geleverd kan worden aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en consumenten?

Het is de dagelijkse uitdaging voor HVC in Alkmaar. “We zijn niet op zoek naar business, we zijn op zoek naar impact,” zegt een zichtbaar gedreven Marco van Soerland (37), Manager Lokale Warmte.

De overheid wil af van de afhankelijkheid van gas, maar zal deze taak grotendeels decentraliseren. Dit betekent dat lokale overheden concreet aan de slag moeten met deze uitdaging. In Noord-Holland ligt dat al goed op schema. En, niet onbelangrijk: ook bij de gewone burger stijgen draagvlak en begrip voor deze transitie. Inwoners snappen oprecht dat zij in Nederland – en dus ook in Noord-Holland – niet ‘eeuwig’ afhankelijk kunnen zijn van gas. “Een paar jaar geleden had slechts een paar procent wel oren naar die energietransitie,” zegt Marco. “Nu is dat percentage gestegen naar 51%. (Dit blijkt uit onderzoek van peil.nl in opdracht van HIER Klimaatbureau) Men weet dat we niet afhankelijk moeten willen blijven van de grillen van bijvoorbeeld een Vladimir Poetin. Maar ook zie je groeiende solidariteit met de inwoners van Groningen die écht zo veel last hebben van de gaswinning, waardoor er een verschuiving in meningen is ontstaan. We moeten van gas los!”

Omarmd

Marco legt uit dat de core business van HVC – het verduurzamen van de samenleving – uiteindelijk ‘grote consequenties’ heeft voor elke huiskamer. “Het is overduidelijk geen linkse hobby meer. Uitdagingen op het gebied van duurzaamheid zijn door iedereen omarmd. We breken de sector open. Nu slagen we er in Nederland misschien in om 10.000 woningen per jaar van het gas te krijgen, maar we moeten naar 1.000 woningen per dag. Als we nu starten, dan zijn we in 2050 klaar. Dat zegt dus wel iets over de immense opgave waar we voor staan.”

"Uitdagingen op het gebied van duurzaamheid zijn door iedereen omarmd"

Marco van Soerland, manager Lokale Warmte

Samenwerkingsverbanden

Marco ziet tot zijn vreugde dat veel gemeenten en waterschappen bij de warmtenetten aanhaken. “We zijn er echter nog lang niet; hoe kunnen we de inwoners van Noord-Holland motiveren om keuzes te maken in bijvoorbeeld hun eigen wijken? De samenwerkingen die nu zijn opgetuigd, zijn inspirerend.”

“Ik zie een mooie beweging op gang komen van allerlei partijen die snappen dat we een slag moeten maken. Ook zij zijn bezig met de publiekscommunicatie door continu te zeggen dat we het gas gaan verlaten. Voor onszelf heeft dit een flinke organisatorische impact: we zijn continu op zoek naar nieuwe medewerkers die in staat zijn om de mist, die er soms nog is op dit thema, weg te nemen. We laten oude zekerheden los en moeten op zoek naar nieuwe.”

Sexy

“Duurzaamheid en energietransitie zijn dus sexy thema’s geworden,” vervolgt Marco. “Voorheen was het op een verjaardagsfeestje nog geen gespreksonderwerp. Nu wel. Dat motiveert ons extra om onze ontwikkelplannen kracht bij te zetten en bedrijven en inwoners bij de hand te nemen om die duurzame stappen te maken. Voor ons is het ontwikkelbedrijf Noord-Holland-Noord een belangrijke partij daarin, die samen met ons optrekt en pro-actief de markt weet te motiveren. Ik ervaar zélf echt een aanjaaggevoel. Het is zéér impact gedreven.”

Marco heeft drie tips voor alle lezers, overheden, gemeentelijke instellingen en ondernemers:
1. Stop met het aanleggen van nieuwe gasnetten bij nieuwe woonwijken.
2. Vergelijk de alternatieven niet met gas.
3. Denk na over een oplossing voor de zgn. energie-armen. Immers, mensen met een kleine portefeuille willen we niet in de kou laten zitten maar er moet uiteindelijk ook in hun woningen geïnvesteerd worden ten aanzien van deze energietransitie. Maak hier een sociaal-maatschappelijke taak van.

Foto van een man met een bril in een fabriek

FACTS EN FIGURES

• Aantal medewerkers bij de HVC Groep: 1000 FTE

• Hoeveel duurzame elektriciteit wekt HVC Groep op? 927 GWh (2016)

• Hoeveel huishoudens in Noord-Holland zijn al ‘Van Gas Los’? In de regio Noord-Alkmaar zijn ruim 6.000 woningequivalenten aangesloten.

• Hoeveel zonnepanelen zijn er geplaatst in Noord-Holland? 2560

• Hoe vaak is de afval-app van HVC Groep gedownload? 85.000

Tekst: Jerry Helmers, Crown Media
Fotografie: Peter van der Meer, Speerfotografie

Ontwikkelingsbedrijf NHN is er voor ondernemers die vooruit willen en willen groeien

Niet alleen in omvang, maar juist ook op het vlak van maatschappelijke impact. Of het nu gaat om financiering, huisvesting of gewoon een klankbord om je ideeën aan te spiegelen.

Meer succesverhalen

Innoveren
Succesverhaal

Revolutie in Recycling: van afval naar waardevolle grondstoffen

In een wereld waar afval een steeds groter probleem vormt, staat DOPS Recycling Technologies in de startblokken een revolutie te ontketenen. Met hun lab gevestigd in het hart van InVesta in Alkmaar, laat deze startup zien dat afval dat nu nog op de stort of in verbrandingsovens belandt een bron van waardevolle grondstoffen is. Roeland Jan Dijkhuis, een van de oprichters van DOPS Recycling Technologies vertelt over hun technologie, hun reis, en hun visie op de toekomst van afvalverwerking.
Innoveren
Succesverhaal

Fundamenteel anders kijken naar water als voeding voor planten

Mario van den Bree van Fundamental Systems uit Alkmaar heeft een manier gevonden om gereguleerde watersystemen terug in balans te brengen en daarmee een positieve boost te geven aan het energiesysteem van mensen, dieren en planten.
Innoveren
Succesverhaal

Noord-Hollandse cryogeniën

Vloeibare waterstof staat volop in de belangstelling als een veelzijdige en schone brandstof, die een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie. Voor het veilig gebruiken en vervoeren van vloeibare waterstof zijn geavanceerde cryogene opslagtanks en leidingnetwerken nodig. Bij de engineering, productie en installatie hiervan, loopt Demaco wereldwijd voorop.
Waterstof
Innoveren
Succesverhaal

Sjors Wagenaar: Zonder gas een beter klimaat in de kas

Sjors Wagenaar van Wagenaar Refrigeration B.V. uit Zwaagdijk heeft een revolutionaire warmtepomp ontwikkeld die het klimaat in een kas elektrisch kan regelen, koelen, verwarmen én ontvochtigen.